<< terug naar 'Kijk op het werk'

Ben jij soms ook Oost-Indisch doof?


Herken je dit?
Je vindt dat je over het algemeen goed luistert naar je medewerkers. Je hoort wat ze écht zeggen. Dit heeft zichtbaar positieve effecten: ze voelen zich erkend en gaan in zichzelf geloven. Gevolg: effectieve samenwerking en mooie resultaten!

Als het spannend wordt, vormt dit ‘willen luisteren’ echter een dilemma. Je wilt de situatie dan beheersen. Door de druk die uitoefent, geven je medewerkers gewenste antwoorden. Je bent het contact kwijt, waardoor de effectiviteit als team dramatisch daalt.

Wat kun je doen?
Wees je er bewust van dat je luistert naar een mens en niet naar een ding dat je kunt beheersen of ‘managen’. Dit bewustzijn kun je vergroten door:

  • Je aandacht strikt bij de ander te houdenLaat je eigen gedachtes, emoties, oordelen even achterwege.
  • Te luisteren om te begrijpen. Niet om argumenten te verzamelen om de ander van repliek te dienen.
  • De verschillen te respecteren. Je hoeft het niet eens te zijn, maar je kunt wel begrip tonen voor de gevoelens van de ander.
  • Actief te luisteren als de ander emoties uit. Probeer niet gerust te stellen of de les te lezen maar erken wat de ander ervaart. Zo ontstaat er ruimte om het probleem, dat er eventueel achter zit, te ontdekken.
  • Dóór te vragen bij onduidelijkheden (wat bedoel je met..?). Dus niet op basis van je eigen interpretatie en aannames reageren. Stel vragen over de onderstroom (wat vind je ervan? wat denk je nu? wat voel je?).

Succes!

dames op bezoek
Els, Madelon & Annemieke